@php($has_main = true)

Glediczja trójcierniowa 'Sunburst'

(Gleditsia triac. 'Sunburst')


 

Cena detaliczna: 545 PLN

Kod towaru 51417
Wielkość C60 200/250
Stan dostępny 3
Aktualny stan w Górze 3