@php($has_main = true)

Sosna limba 'Glauca'

(Pinus cembra 'Glauca')


 

Cena detaliczna: 46 PLN

Kod towaru 52646
Wielkość C7
Stan dostępny 2
Aktualny stan w Górze 2